Zuid-Afrika.nl Verhuizing neushoorns naar buurlanden

Verhuizing neushoorns naar buurlanden

27 januari 2015 door Maaike Lut

Zuid-Afrika heeft ruim honderd neushoorns ondergebracht in buurlanden. De verhuizing is het gevolg van de meer dan twaalfhonderd dieren die het afgelopen jaar slachtoffers zijn geworden van stroperij.

Het aantal gedode neushoorns neemt ieder jaar flink toe. Zo is de stroperij in 2014 met ongeveer twintig procent toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Volgens het Wereld Natuur Fonds is het aantal gestroopte neushoorns zelf met negenduizend procent gestegen sinds 2007, toen er slechts dertien van deze zoogdieren sneuvelde.

In het hele land worden er maatregelen genomen om de stroperij tegen te gaan. Zo streeft het beroemde Kruger National Park, waar veel stropers actief zijn, ernaar om vijfhonderd dieren naar een andere plek te brengen. Dit kan binnen het park zijn of elders in Zuid-Afrika.

Kostbare hoorns

De beesten worden gedood om hun hoorns. Deze zijn bijna vijftigduizend euro per stuk waard en worden voornamelijk verkocht op de zwarte markt in Azië, waar ze worden gezien als medicijn. De hoorns bestaan uit keratine, een eiwit dat ook voorkomt in haren en nagels van mensen.

Ook kopen veel mensen een hoorn om te laten zien dat ze een bepaalde status hebben.

Vertraagd proces

Ondanks de intensieve pogingen verloopt het proces van de Zuid-Afrikaanse regering om stroperij tegen te gaan traag. Traffic, een organisatie die de handel in bedreigde diersoorten bijhoudt, heeft aangegeven dat internationale conflicten, ondermijningen en vertragingen bij de vervolging van smokkelaars hier de oorzaak van zijn. 

Specialisten Zuid-Afrika

Meer Zuid-Afrika.nl

Sponsors